Bezpłatna pomoc w wyborze kredytu na mieszkanie, dom!

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt hipoteczny?

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt hipoteczny?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest niezwykle poważna. Samo jej podjęcie nie oznacza jednak 100% pewności, że uda nam się go uzyskać. O tym, czy kredyt hipoteczny zostanie nam udzielony decyduje bowiem bank. Niestety, nie każda osoba, która marzy o własnym domu lub mieszkaniu otrzyma od niego pomoc finansową. Aby móc skutecznie ubiegać się o kredyt hipoteczny, konieczne jest bowiem spełnienie określonych kryteriów.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny a nasza zdolność kredytowa

Każdy bank, zanim powierzy nam swoje pieniądze, musi zbadać wcześniej naszą zdolność kredytową. Instytucje finansowe posiadają różne kryteria, które biorą pod uwagę przy jej wyliczaniu oraz wymagają dołączenia do wniosku o kredyt różnych dokumentów.

Badanie zdolności kredytowej ma za zadanie określenie przez bank prawdopodobieństwa, czy wnioskodawcy uda się spłacić w całości zobowiązanie wobec niego w ściśle określonym w umowie czasie trwania kredytowania. Bank musi mieć bowiem wysoką oraz udokumentowaną pewność, że uda nam się oddać pożyczone od niego pieniądze wraz z doliczonymi do nich odsetkami.

Najważniejszą rolę w obliczaniu zdolności kredytowej ma wysokość naszych comiesięcznych dochodów, a także wysokość zobowiązań finansowych, które aktualnie spłacamy. Istotna jest także stabilność naszego zatrudnienia oraz dobra historia kredytowa. Osoby o dobrej zdolności kredytowej mają więc zdecydowanie największą szansę, by otrzymać kredyt hipoteczny.

Udokumentowane dochody z legalnych źródeł

Oprócz dobrej zdolności kredytowej i historii kredytowej osoba wnioskująca o przyznanie kredytu hipotecznego powinna posiadać także udokumentowane dochody pochodzące wyłącznie z legalnych źródeł. Najbardziej ceniona przez banki jest tutaj umowa o pracę. Gwarantuje ona bowiem kredytobiorcy pewny comiesięczny dochód, a bankowi daje gwarancję, że wnioskodawca będzie w stanie spłacać regularnie swoje zobowiązania finansowe.

Nie oznacza to jednak, że osoby uzyskujące regularne dochody np. z umów cywilnoprawnych są na straconej pozycji! Coraz większa popularność tego typu umów niejako „zmusza” bowiem instytucje finansowe do patrzenia na nie nieco przychylniejszym okiem. Posiadanie dochodów z umów zlecenie lub umów o dzieło nie przekreśla więc na starcie naszych szans na uzyskanie kredytu. Warto jednak pamiętać o tym, że musza być one uzyskiwane regularne.

Długość czasu zatrudnienia

Osoby, które pragną z powodzeniem ubiegać się o kredyt hipoteczny powinny także posiadać stabilne oraz długoterminowe zatrudnienie. Jak już wspomniano, banki najchętniej udzielają bowiem kredytów hipotecznych wnioskodawcom, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zatrudnienie na czas nieokreślony to bowiem najlepsza gwarancja dla banku świadcząca o stabilności naszego zatrudnienia oraz gwarantująca określony miesięczny dochód przez cały okres kredytowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pożyczek długoterminowych, do których niewątpliwie należy kredyt hipoteczny.